Přes API je možno generovat výstupy obdobně jako v desktopové aplikaci (ovšem bez možnosti nastavení parametrů v průvodci). Je možno použít filtrování, úroveň detailu, ...

Zde je příklad URL, kde získáte obratovou předvahu přes API:

https://demo.flexibee.eu/c/demo/obratova-predvaha.pdf

https://demo.flexibee.eu/c/demo/obratova-predvaha

https://demo.flexibee.eu/c/demo/obratova-predvaha.xml


Zde je k dispozici přehled evidencí včetně daných účetních výstupů (do URL se vždy uvádí hodnota elementu <evidencePath>.

https://demo.flexibee.eu/c/demo/evidence-list.xml

Našli jste odpověď?