Příklad:

curl -u admin:heslo -k -L -f https://localhost:5434/c/firma/faktura-vydana/1.pdf -o soubor.pdf

  • -u určuje autorizační údaje do Flexi.

  • -L následuje přesměrování. Pokud v budoucnosti dojde ke změně struktury URL, tento příkaz zajistí, že skript bude stále fungovat.

  • -o zaručí, že vrácená data budou zapsána do souboru “soubor.pdf”.

  • -f určuje, že pokud na straně serveru nastane chyba, nemá se nic zapisovat do výstupu, ale hned ukončit.

  • -k pokud používáte vlastní instalaci a automaticky generovaný certifikát, je nutné ignorovat nedůvěryhodnou certifikační autoritu.

  • -T zasílaný soubor (tělo požadavku)

cURL má vlastní dokumentaci.

Našli jste odpověď?