SzbDph je pouze informativního charakteru, resp. jako hodnota se uvádí pouze číselná hodnota.

Oproti tomu tzpSzbDphK odkazuje přímo na sazby DPH shodné s číselníkem sazeb, tedy určení sazby tímto atributem pro položku faktury stěžejní. Ve výsledku tedy není potřeba szbDph vůbec uvádět.

Našli jste odpověď?