Přes REST API lze zjišťovat stav úhrad k datu pomocí požadavku GET na URL:

/c/{firma}/saldo-k-datu, kde {firma} je databázový idenfitikátor firmy.

Data jsou k dispozici v XML tak v JSON.

Při generování lze uplatnit filtraci na pole evidence. Evidence také podporuje Sumace.

Výstup lze dále ovlivnit parametry:

 • datum

  • Datum k němuž se provádí zjištění stavu úhrad k datu.

   • výchozí hodnota je aktuální den (není nutné uvádět)

 • modul

  • Seznam modulů, které jsou zahrnuty

   • výchozí hodnoty jsou FAV, PHL, FAP, ZAV. Výčet modulů naleznete v seznamu evidencí.

 • dleUcto

  • Příznak zda se výpis vztahovat k účtování či vystavení (výchozí je účtování).

   • výchozí hodnota je true, tedy výchozí je účtování

Všechny parametry jsou nepovinné.

Příklady volání

Saldo k datu lze vygenerovat dotazem GET například pro omezené datum vystavení:

https://demo.flexibee.eu/c/demo/saldo-k-datu/(datVyst > '2019-12-31').xml

Saldo k datu od 12. 12. 2021, pouze pro modul FAV, vztaženo k datu vystavení

GET /c/demo/saldo-k-datu.xml?datum=2021-12-12&modul=FAV&dleUcto=false

Našli jste odpověď?