Popis chyby je možné získat pomocí ladících výpisů.

Chyba aplikace se objeví v případě importu z Excelu, pokud se nejedná o soubor typu Excelovské tabulky.

Soubory mohou mít příponu XLS, ale nejsou uloženy jako Excelovské tabulky.

Excel při otevření souboru i tuto skutečnost hlásí.

Soubory mohou být textové, řešením je přeuložení znovu jako formát souboru Excel.

Našli jste odpověď?