Při vytváření nové FAP v rozbalovacím seznamu pro přidávání položky Přidat, vybereme možnost Hromadná fakturace příjemek (vybereme pouze danou příjemku), potvrdíme a smažeme zboží, které nechceme mít ve faktuře

Na příjemce se objeví částečně vyfakturováno, dofakturovat lze jednoduše přes Služby → Vytvořit fakturu (ve faktuře se zobrazí zbytek nevyfakturovaného zboží příjemky)

Našli jste odpověď?