Všechny sbírky
Báze znalostí desktopové aplikace (GUI)
Modul: Nákup
Navýšení ceny zboží o náklady s ním spojené
Navýšení ceny zboží o náklady s ním spojené

Jak zajistit navýšení ceny zboží o náklady s ním spojené?

Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Na přijaté faktuře klikneme na Služby - Rozúčtovat vedlejší náklady na sklad. V tabulce pro rozúčtování vidíme v prvním poli nákupní cenu zboží, do druhého pole "Náklady k rozúčtování" zapíšeme celkovou hodnotu nákladů a ve třetím poli se zobrazí celková cena zboží včetně nákladů.

Dále je potřeba rozhodnout, zda-li chceme náklady rozúčtovat podle ceny zboží nebo podle počtu kusů. Rozúčtování podle ceny má smysl ve chvíli, kdy se nákupní cena jednotlivých položek výrazně liší.

Rozúčtováním nákladů se zvýší nákupní cena, za kterou je zboží přijímáno na sklad, ale částka na přijaté faktuře zůstane v původní výši.

Z hlediska účtování to potom bude vypadat následovně:
Máme přijatou fakturu s následujícími položkami:
židle 100 Kč: 131/321
stůl 100 Kč: 131/321
doprava 100 Kč: 131/321

Přes služby rozúčtujeme dopravu 100 Kč do ceny zboží na skladě, částka faktury tak zůstane 300 Kč, ale příjemka se tak navýší z 200 Kč na 300 Kč. Jelikož příjemka bude zaúčtovaná jako 132/131, na účtu 131 nám nezůstane nic.

Pokud byste náklady do ceny zboží nerozúčtovávali, museli byste dopravu zaúčtovat na nějaký nákladový účet, kdybyste tak neučinili, zůstala by doprava viset na účtu 131.

Dostali jste odpověď na svou otázku?