U odpočtu přijaté zálohy v cizí měně se bohužel automaticky kurzový rozdíl negeneruje.

V tomto případě je nutné jej vytvořit ručně s příslušným zaúčtováním (doporučujeme do popisu kurzového rozdílu uvést číslo faktury, ke které náleží).

Našli jste odpověď?