GDPR je ochrana fyzických osob a podnikajících fyzických osob.

Tedy ochrana osobních údajů platí i pro osobu s IČO.

Osobní údaje se vztahují k žijící fyzické osobě, GDPR vylučuje svoji působnost
na údaje o zesnulých osobách.

Subjekt údajů není pouze právnická osoba. Tedy firem se ochrana netýká (resp. není nutno mít účel pro zpracování těchto údajů, protože tyto údaje nejsou považovány jako osobní).

Našli jste odpověď?