Pomalé zálohování může být způsobeno objemem dat v minulých obdobích.
Bohužel není možné zálohovat zvlášť, je však možné provést promazání žurnálovací tabulky (wzurnal) v databázi, která eviduje změny a obsahuje záznamy o změnách od počátku užívání Flexi.

Promazáním této tabulky lze podstatně snížit velikost dat a tím i zkrátit proces zálohování, znemožňuje se tím však možnost analýzy případných chyb v minulém období.

Našli jste odpověď?