Zkontrolujte všechny 3 cesty, kde je možné nastavit výchozí aplikace:

1) Výchozí aplikace - pro email

2) Nastavení aplikace podle protokolu - protokol MAILTO (nastavit výchozí váš email. klient)

3) Nastavit výchozí možnosti podle aplikace (nastavit vašeho klienta na příponu .eml)

Pokud je všude správně nastaveno a stále nefunguje, nahlédněte do registrů na cestě (regedit):

HKEY_CURRENT_USER/SOFTWARE/Clients/Mail

nebo HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Clients/Mail

  • zde by měl být nastaven vás výchozí emailový klient (např. Microsoft Outlook)

  • pokud je nastaven jiný (špatný), změňte hodnotu na správný email. klient

LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows Messaging Subsystem\

nebo LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows Messaging Subsystem\

  • dle verze Javy (32bit/64bit) musí být nastaveno MAPI na hodnotu 1 v registrech:

Našli jste odpověď?