Pokud vedeme ve Flexi několik firem a potřebujeme vědět, do kterých mají uživatelé přístup, můžeme tuto informaci zjistit přes webové rozhraní. Je k tomu potřeba mít práva administrátora.

Do adresního řádku zadáme adresu serveru/a, př. demo.flexibee.eu/a; v případě lokální instalace localhost:5434/a

Pokud chceme získat výpis pouze pro konkrétního uživatele, zadáme do adresního řádku adresu serveru/a/uživatelské jméno. xml, př. demo.flexibee.eu/a/novak.xml.

Našli jste odpověď?