Data, která je nutné přenést:

 1. jednotlivé firmy

 2. licenční soubor

 3. uživatelská hesla

Dva postupy, jak vše přenést:

 • přenesením kompletního datového úložiště

 • obnovením ze zálohy

Přenesení kompletního datového úložiště

Tento postup je nejrychlejší, ale lze jej použít pouze v případě, že přecházíte na jiný server pod stejným operačním systémem a se stejnou architekturou (pozor: přechod z 32bitů na 64bitů je již jiná architektura) a stejnou verzí PostgreSQL.

 1. nainstalujte na nový server systém Flexi, zastavte jej (Spuštění neběžícího serveru); na Linuxu je také potřeba zastavit databázový stroj PostgreSQL (např. jako /etc/init.d/postgresql-8.4 stop),

 2. přesuňte databázové úložiště (obvykle c:\winstrom-data\ nebo /var/lib/flexi, více na Umístění adresářů,

 3. nyní je potřeba správně nastavit práva - na Linuxu ručně dle původního adresáře s datovým zdrojem (ten, který jste přepsali), na MS Windows doporučujeme novou instalaci, která opraví nastavení přístupových práv,

 4. spusťte službu Flexi a současně se spustí i databázový server.

Ruční obnovení ze zálohy

Tento postup je nejspolehlivější, ale také nejpracnější. Lze jej použít buď při nouzovém obnovení, nebo při přesunu na jiný operační systém (např. z MS Windows na Linux).

 1. nainstalujte systém Flexi a připojte se,

 2. nahrajte licenční soubor,

 3. obnovte jednotlivé firmy ze zálohy přes aplikaci; automaticky jsou založeni uživatelé a nastavena jejich přístupová práva do firem,

 4. opět nastavte uživatelům heslo - není součástí zálohy.

V případě, že obnovíte ze zálohy i databázi centralServer (musíte udělat ručně, přes program nelze), dojde k zachování hesel a licence.

Případně lze pro přesun použít i nástroj pg_dumpall. V případě použití pg_dumpall si prosím přečtěte Přechod z PostgreSQL 8.x na 9.x pomocí pg_dumpall.

Licenční soubor

Licenční soubor opravňuje provoz systému Flexi na jednom serveru. Součástí systému je i automatická aktivace licence. Pokud tedy vše přesouváte na jiný server, není potřeba činit speciální krok (kromě přenesení licenčního souboru).

Poznámka:
Věnujte pozornost tomu, aby původní instalace pak již nebyla spouštěna, jinak by mohly vzniknout problémy pro automatickou aktivaci.

Aktualizace na novou verzi PostgreSQL

Obecně lze použít postup pro ruční obnovení ze zálohy. Pro Debian/Ubuntu existuje jednoduchý nástroj: pg_upgradecluster 8.4 Flexi

Našli jste odpověď?