• Nejprve zkontrolujte obsah složky Program Files, zřejmě zde budou pozůstatky, které bude třeba vymazat.

  • Následně (pro jistotu) si udělejte zálohu dat (vytvořením kopie složky s databází).

  • Zkontrolujte ve Správci úloh, zda-li není spuštěné FB.

  • Po odstranění restartujte PC a proveďte novou instalaci.

Našli jste odpověď?