Pokud máte podezření, že jsou odezvy ve Flexi delší než standardně, můžete následujícím postupem prověřit, zda-li se jedná o problém s připojením k internetu:

  1. v modulu Nápověda - O aplikaci Flexi - otevřete záložku Detaily o aplikaci - zkontrolujte hodnoty na řádcích Odezva serveru, Odezva proxy a Odezva webu - pokud si nejste jisti, zda jsou hodnoty ještě v pořádku, kontaktujte technickou podporu, která Vám je pomůže prověřit.

  2. udělejte speedtest připojení k internetu - vybrat si můžete zde

  3. spusťte si příkazový řádek/terminál (start - cmd) a otestujte odezvy příkazem ping demo.flexibee.eu a pro porovnání třeba ještě google.com

Běžné odezvy jsou v řádech desítek ms. V případě vyšších hodnot je potřeba prověřit Vaše připojení s poskytovatelem internetu.

Našli jste odpověď?