Windows: Správa počítače -> Prohlížeč událostí -> Protokoly systému Windows -> Aplikace

Linux: /var/log/flexibee.log

macOS: /var/log/flexibee.log

Získání informací o běhu databázového serveru.

V případě lokálního připojení je zapotřebí restartovat službu serveru (WinStromService).

Našli jste odpověď?