Do terminálu vložte příkaz:

  • tail -n 200 /var/log/flexi.log (výpis bude obsahovat posledních 200 řádků)

  • head -n 200 /var/log/flexi.log (výpis bude obsahovat prvních 200 řádků)

Našli jste odpověď?