Windows

Správa počítače -> Prohlížeč událostí -> Protokoly systému Windows -> Aplikace

macOS

Příkaz, který log vykopíruje do složky Documents, odkud je možné čtení a odeslání:
sudo cp /Library/Application\ Support/FlexiBee/Data/pg_log/startup.log ~/Documents/ && sudo chmod 777 ~/Documents/startup.log


Linux

/var/log/postgresql/postgresql-9.6-flexi.log (tučně zvýrazněná verze pgSQL se může lišit)

Našli jste odpověď?