Pokud selže obnova v aplikaci serveru je řešením obnovit zálohu dat pomocí API:

PUT /c/db_nazev/restore?name=Firma
  • parametr name je volitelný,

  • v těle požadavku musí být záloha firmy,

  • uvedete-li hlavičku Content-Type, musí nabývat hodnoty application/x-winstrom-backup (případně application/octet-stream).

Pozor: obnovovaná firma nesmí existovat, při obnovení bude založena. Pokud již firma existuje, server vrátí výsledek Company 'restored_company' already exists. Pokud uvedete v identifikátoru firmy nepovolený znak, dojde k přesměrování na URL s platným identifikátorem.

Více v dokumentaci.

Našli jste odpověď?