Poznámka: Nemusí se jednat o verzi 10, může se jednat i o verze 9.5 a 9.6.

Chyby typu:

  • ERROR: function public.logzurnal() does not exist Kde: SQL statement "ALTER FUNCTION public.logzurnal() OWNER TO dba" PL/pgSQL funkce runupgrade() řádek 17 na SQL příkaz Skript: /resources/sql/upgrade/restore_owners.sql

  • ERROR: function saveextid() does not exist (pravděpodobně se projeví při spuštění Changes API)

Spusťte následující dotaz a zašlete na podporaflexi@abra.eu jeho výstup a příslušné informace (dotaz je zapotřebí spustit přímo v databázi firmy pod adminem pgsql):

  • select p.proname, a.rolname from pg_proc p left join pg_language l on p.prolang = l.oid left join pg_authid a on p.proowner = a.oid where l.lanname = 'pltcl'

doplnitPlTclFce.sql - aplikování tohoto SQL vyřeší problém chybějící funkce

V řádku: ALTER FUNCTION invoke_deferred_changes_triggers_immediate() OWNER TO Role firmy, např. "moje_firmarole";

Příklad: ALTER FUNCTION invoke_deferred_changes_triggers_immediate() OWNER TO test_firma_s_r_o_role;

nahraďte Role firmy, např. "moje_firmarole" za skutečnou roli firmy (nejčastěji název firmy + slovo "role")

Našli jste odpověď?