Nejprve můžete zkontrolovat log serveru a log pgSQL (výstup zašlete na naši podporu):

Log serveru

Log pgSQL

Poté spusťte následující příkaz:

pg_lsclusters

sudo cat /etc/flexi/flexi-server.xml

Pokud ve výstupu není cluster Flexi, je potřeba reinstal aplikace (nejčastěji je dostupný pouze cluster main).

Našli jste odpověď?