V případě licence v cloudu je přístup do databáze pouze formou uživatelských dotazů v aplikaci Flexi.

Je možné vytvářet dotazy SELECT na data v databázi.

Struktura databáze je popsána v seznamu evidencí - https://demo.flexibee.eu/c/demo/evidence-list

Našli jste odpověď?