Instalační program je možné stáhnout z našich webových stránek.

Před samotnou instalací si ověřte, zda váš počítač splňuje systémové požadavky, které byly uvedeny výše.

Stiskneme CTRL a klepneme na instalační soubor a zvolíme Otevřít.

Vyběhne dotaz, zda si skutečně přejete soubor Otevřít.

Po potvrzení se zobrazí instalační průvodce, kde stačí zvolit Pokračovat:

V následujícím kroku můžeme změnit jazyk instalace:

V následujícím kroku je nutné souhlasit s licenčním ujednáním:

V tomto kroku klikneme na tlačítko Upravit, kde zvolíme typ instalace.

Zaklikneme, zda chceme instalovat FlexiBee na server nebo na klientskou aplikaci. Server je místo, které spravuje účetní data a v síti se nalézá většinou jen jednou. Ve většině případů je na něj vyhrazen speciální hardware. Účetním se pak instaluje klient, který se pouze nastaví, aby přistupoval k instalovanému serveru. Poté zvolíme tlačítko Instalovat.

Systém nás následně vyzve k zadání systémového hesla, poté klikneme na Instalovat software:

Započne instalace FlexiBee, která může trvat několik minut.

O úspěšném dokončení nás systém informuje a můžeme kliknout na tlačítko Zavřít.

Našli jste odpověď?