Aby se správně vystavila zálohová faktura, je potřeba mít na bankovním dokladu zadanou adresu z adresáře a variabilní symbol (který se v adresáři eviduje v poli EAN) nebo číslo účtu odběratele (které je nutné mít také uvedené v adresáři).

Našli jste odpověď?