V případě špatného stahování kurzu roční/měsíční k 1. pracovnímu dni v měsíci postupujte následovně:

1) zkontroluji ve firma - nastavení - ostatní, zda je opravdu nastaveno správně

2) nástroje – číselníky – měny – vyberu danou měnu – rozkliknu a zkontroluji, zda je tu nastaven stejný způsob stahování kurzu tj. Měsíční

3) zda funguje otestuji na https://www.cnb.cz/cs/financni-trhy/devizovy-trh/kurzy-devizoveho-trhu/kurzy-devizoveho-trhu/
zjistím platný kurz pro mé období z nastavení a vystavím ve Flexi VF

Denní kurz - Systém Flexi stahuje špatně kurzy ČNB:

1) zkontroluji ve firma - nastavení - ostatní, zda je opravdu nastaveno správně

2) nástroje – číselníky – měny – vyberu danou měnu – rozkliknu a zkontroluji, zda je tu nastaven stejný způsob stahování kurzu tj. Denně

Většina klientů používá denní stahování kurzů a kurz z předchozího dne. ČNB totiž vydává kurzy každý den ve 14:00 hod. a do té doby by nebyl kurz dostupný, proto se používá stahování kurzů z předchozího dne. Nicméně kurz z předchozího dne (např. 30. ledna) se nahraje pod datem 31. ledna (protože pro ten bude používaný). Kurz je tedy samozřejmě správný, ale když jej pak porovnáte s vyhlášeným kurzem z 31. ledna, je rozdílný.

Pokud chcete přejít z předchozího dne na aktuální den, je nutné tabulku kurzů smazat a počítat s tím, že aktuální kurz bude k dispozici denně po 14 hodině. Pokud byste tedy vystavili fakturu před 14 hodinou, bude pro tuto fakturu použit kurz z předchozího dne a s tímto kurzem budete fakturovat celý den.

Našli jste odpověď?