V aplikaci bohužel nelze. Lze pouze ručně přepsat interní čísla (po zaškrtnutí možnosti "Umožnit manuální přepsání interních čísel dokladů" v nastavení firmy na záložce "Ostatní").

Jediná rychlejší možnost by byla pomocí API, kde bychom pomocí ID určili, o který doklad se jedná a následně elementem <kod> upravili interní číslo.

Např.:
<winstrom version="1.0">
<faktura-vydana>
<id>10</id>
<kod>VF0125/2018</kod>
</faktura-vydana>
</winstrom>

Našli jste odpověď?