Systém nedovoluje upravovat standardní role (přednastavené). Je tedy potřeba novou roli vytvořit pomocí kopie.

  1. vstupte do menu Nástroje – Uživatelské role,

  2. v seznamu rolí vyberte roli, ze které budete tvořit kopii, např. Obchodník ,

  3. klikněte na ikonu pro kopii,

  4. v nově otevřeném okně pojmenujte roli a na záložce Základní list povolte přístupy k daným modulům,

  5. takto vytvořenou roli přiřadíte požadované osobě

Pozor! Při vytváření kopie uživatelské role, je potřeba zvolit vždy roli s vyššími právy, než jakou budeme definovat a práva odebírat. Pokud zvolíte nižší roli a práva přidáte, nebude tuto změnu systém akceptovat.

Našli jste odpověď?