Výmaz uživatele z Flexi není možný, neboť jsou na něho navázány již vystavené doklady. Vhodné je uživatele zablokovat a omezit platnost daného uživatelského jména.

  1. přistupte do modulu Nástroje - Osoby a uživatelé a otevřete daného uživatele,

  2. na záložce Přihlašovací údaje, nastavte uživateli Typ uživatele Pouze pro čtení a Roli uživatele ZABLOKOVAN: Neaktivní účet

  3. na záložce Správa omezte v poli Platí do platnost uživatele,

  4. změnu uložte tlačítkem Uložit a zavřít.

Našli jste odpověď?