Při aktualizaci ceníku pomocí importu XML souboru může dojít k duplicitě atributů. Následující ukázka vám pomůže tento problém vyřešit:

Aktualizaci lze v současné verzi nasimulovat vymazáním předchozích atributů s použitím filtru například takto:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><winstrom version="1.0"><atribut filter="typAtributu='code:POVRCHOVÁ ÚPRAVA'" and cenik='ext:IMPORT:EG 91662'" action="delete"/><atribut>  <typAtributu>code:POVRCHOVÁ ÚPRAVA</typAtributu>  <hodnota>chrom</hodnota>  <cenik>ext:IMPORT:EG 91662</cenik></atribut>
Našli jste odpověď?