Systém Flexi standardně nepovoluje mazat účetní období z důvodu provázanosti dat.

Prakticky veškerá data v systému mají vazbu na účetní období, do kterého patří.

V případě, že byste chtěli toto účetní období smazat, kontaktujte, prosím, naše obchodní oddělení, zajistilo by servisní zásah našich programátorů. Jedná se však o placenou službu.

Našli jste odpověď?