Nejedná se o standardní postup. Interní čísla dokladů jsou určena dokladovými řadami. Setkáte se s nimi v modulech Prodej, Nákup, Peníze a Účetnictví. Pokud potřebujete jinou dokladovou řadu, neměňte již zaevidovanou a používanou dokladovou řadu, ale vždy založte novou.

V případě, že bude nezbytné ručně zasáhnout do interních čísel, je zapotřebí tuto funkci povolit, v menu Firma – Nastavení – záložka Ostatní a v ní zaškrtněte příznak Umožnit manuální přepsání interních čísel dokladů.

Našli jste odpověď?