Zamčení účetního období

Jak uzamknout účetní období a jednotlivé moduly?

Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Zamykat účetní období mohou pouze uživatelé s rolí „administrátor“ a „účetní“. Funkci lze využít, např. když podáváte daňové přiznání a chcete zamezit zásah ostatních uživatelů do některých modulů v systému. Pro stejné období nelze zadat dva různé zámky, a to ani v případě zvolení různých modulů.

Uzamknutí účetního období:

  1. přistupte do menu Firma – Zamykání období,

  2. klikněte na tlačítko Nový,

  3. v polích Od a Do vyplňte data, od kdy do kdy má uzamčení trvat,

  4. v poli Zámek vyberte jeho druh – Zamknuto mimo účetní (do zaškrtaných modulů může vstoupit pouze uživatel s rolí „účetní“), Zamknuto (žádný z uživatelů nemůže vstoupit do daných modulů),

  5. zaškrtejte moduly, které potřebujete uzamknout; v případě, že chcete uzavřít všechny, klikněte pro usnadnění práce na tlačítko Označit vše,

  6. stiskněte tlačítko Uložit a zavřít.

Odemknutí účetního období:

  1. přistoupením do menu Firma – Zamykání období a nastavením pole Zámek na hodnotu Otevřeno zajistíte u daných modulů pouze možnost vkládat do nich nové záznamy v rámci daného období,

  2. pokud chcete i odemknout jednotlivé doklady na příslušném formuláři, je potřeba je odemknout každý jednotlivě tak, že jej zaškrtneme (nebo otevřeme) a klikneme na tlačítko Otevřít zámek.

Dostali jste odpověď na svou otázku?