Vyžadovat podpis faktury před vystavením příkazu k úhradě lze nastavit v menu Firma – Nastavení – záložka Moduly – záložka Nákup. Zde zaškrtněte příznak Vyžadovat podpis před vystavením příkazu k úhradě.

Podepsání faktury:

  1. otevřete formulář Přijaté faktury z modulu Nákup,

  2. nad seznamem faktur stiskněte šipku u tlačítka Služby a klikněte na možnost Podepsat k úhradě,

  3. v seznamu záznamů se zaškrtne sloupec Podpis příkazu u dané faktury.

Našli jste odpověď?