Zálohování je jedna z nejdůležitějších a často opomíjených operací. Systém Flexi jej samozřejmě nabízí a lze se s ním setkat za běžného provozu, nebo při odhlašování z programu.Tuto variantu nazýváme ruční zálohování a její přístupnost lze řídit přístupovými právy jednotlivých uživatelů. Provoz systému není zastaven a záloha je současně konzistentní (zálohuje se vždy stav z doby zahájení zálohování).

První varianta, jak ručně zálohovat firmu a následně obnovit zálohu:

  1. na dotaz „Chcete před ukončením programu provést zálohování účetnictví firmy?“ při odhlašování ze systému Flexi klikněte na tlačítko Ano,

  2. určete místo, na kterém chcete firmu zálohovat (nejlépe na externí disk),

  3. přihlaste se do systému Flexi a v úvodu vyberte firmu, kterou jste zálohovali,

  4. klikněte na tlačítko Obnovit ze zálohy,

  5. z vašeho lokálního počítače, či z externího disku vyberte zálohu,

  6. tím dojde k založení nové firmy (bude mít stejný název a za něj se přidá datum obnovení zálohy),

  7. kliknutím na tlačítko Odpojit firmu odpojíte firmu, ze které byla záloha vytvořena.Druhá varianta, jak ručně zálohovat firmu:Přes menu Firma – Záloha firmy. Další postup je stejný jako u první varianty.

Zálohovat doporučujeme minimálně 1x denně, a to z několika důvodů: při poškození vašeho počítače, při pádu sítě či při nestandardním zásahu uživatele s důsledkem poškození dat.

Našli jste odpověď?