Přijaté faktury – lze nastavit pouze ručně:

  1. přistupte do menu Nákup – Přijaté faktury,

  2. otevřete detail některé faktury,

  3. v dolní části Položky klikněte na šipku u tlačítka Přidat a zvolte možnost Položka pro zaúčtování,

  4. vyplňte pole Název (např. „Zaokrouhlení“) a sekci Cena celkem,

  5. stiskněte tlačítko Uložit a zavřít.

Vydané faktury – lze nastavit ručně i automaticky, ruční nastavení je shodné jako u přijaté faktury. Automatické nastavení provedete takto: zaokrouhlení nastavíte přímo na každém dokladu (popis níže ve 4 bodech), nebo pro daný typ vydané faktury; při vystavení nového dokladu bude k zaokrouhlení docházet bez dalšího uživatelského zásahu.

  1. přistupte do menu Prodej – Vydané faktury,

  2. otevřete detail některé faktury,

  3. v pravé části detailu záznamu klikněte na záložku Způsob zaokrouhlení,

  4. zvolte způsoby a řady zaokrouhlování a stiskněte tlačítko Uložit a zavřít.

U vydaných faktur se zaokrouhlení celkové částky může přenášet i z menu Prodej – Typy dokladů (detail záznamu – záložka Faktura a sekce Způsob zaokrouhlení).

Našli jste odpověď?