Číselná řada znamená posloupnost interních čísel jdoucích po sobě, např. 1/2013, 2/2013, 3/2013 atd. Někdy se může stát, že program jedno číslo vynechává, záznam se tedy pak pravděpodobně nachází v „díře“ dokladové řady. Dokladové řady naleznete v modulech Zboží, Prodej, Nákup, Peníze a Účetnictví.

  1. otevřete tu dokladovou řadu, ve které je vynecháno číslo, např. Dokladové řady – vydané faktury z menu Prodej – Dokladové řady,

  2. na detailu řady na dolní záložce Roční položky číselné řady klikněte na daný záznam,

  3. na otevřeném záznamu na záložce Díry v číselné řadě nalezněte chybný záznam a smažte jej.

Našli jste odpověď?