Při prvním spuštění aplikace si musíte založit firmu, kterou budete účtovat, příp. ve které si chcete účetnictví "vyzkoušet". Máte možnost založit si neomezený počet firem bez ohledu na to, jakou variantu programu Flexi vlastníte.

Potvrzením tlačítka "Založit novou firmu" v dialogu Výběr firmy nebo po přihlášení do aplikace v nabídce "Firma" potvrzením volby "Založení nové firmy" spustíte průvodce založením nové firmy.

Pozor! K založení nové firmy musíte mít administrátorská práva k datovému zdroji, tj. nestačí administrátorská práva na úrovni konkrétní firmy. Pokud tato práva nemáte, nebude uvedená volba dostupná. Administrátorem datového zdroje je typicky první uživatel Flexi, jehož přístupové údaje byly zadány při prvním spuštění aplikace.

Firma bude založena v datovém zdroji, ke kterému jste přihlášeni.

V průvodci založením nové firmy si můžete vybrat, zda chcete:

Vytvořit testovací firmuVytvoří testovací firmu, do které vám budou nahrána připravená testovací data pro podvojné účtování v legislativě pro Českou republiku. Vy pouze zadáte název firmy, pod kterým firmu najdete ve výběru firmy. V této firmě si můžete vyzkoušet práci s účetnictvím, výstupní sestavy apod.Vytvořit firmuZaloží novou firmu spolu se základními údaji nutnými pro zahájení účtování. Průvodce založením nové firmy vám umožní pomocí několika kroků snadno založit novou firmu a začít v ní účtovat:

Našli jste odpověď?