I v nově založené „čisté“ firmě jsou již v Účetnictví – Účtový rozvrh vytvořeny nejčastěji používané analytické účty; jsou použity v již přednastavených typech dokladů nebo předpisech účtování. Není samozřejmě podmínkou tyto účty používat, můžete si vytvořit vlastní analytické účty (dvou- nebo třímístné)

Proveďte kontrolu existujících účtů. Přes volbu Změnit můžete opravit číslo účtu (analytiku) nebo i opravit/doplnit Název účtu. Přes volbu Nový vytvoříte nový účet. Software samozřejmě kontroluje duplicitu účtů.

Pro doplnění účtového rozvrhu lze použít i import z Excelu, který naleznete pod ikonou importů. Při importu je vytvořen analytický účet, ale bez přímé vazby na Standardní účtovou osnovu (viz Nástroje – Číselníky – Standardní účtová osnova). Proto je nutné do naimportovaných účtů vstoupit přes volbu Změnit a vazbu na syntetický účet doplnit.

Připomeneme si, že Standardní účtová osnova je závazná, lze doplňovat pouze syntetické účty s Typem účtu Podrozvahový nebo Vnitropodnikový.

Pro organizace s typem Podnikatelé – daňová evidence jsou účty nahrazeny předpisy zaúčtování. Jejich seznam naleznete v Nástroje – Číselníky – Předpisy zaúčtování. Samozřejmě sdi můžete doplnit nové vámi používané.

Našli jste odpověď?