Pokud použijeme postup doporučený v bodě 7 (zaplacení záloh), budou mít pokladny/bankovní účty již zůstatek. Hodnotu tedy zkorigujeme přidáním rozdílové položky do příslušné pokladny/bankovního účtu, kterou zaúčtujeme opět s protiúčetem spojovacího účtu 395xxx.

U pokladen/bankovních účtů vedených v cizí měně (stejně jako u záloh) nedochází k automatickému přecenění k poslednímu dni účetního období. Můžeme zadat korekční položku, kterou srovnáme korunovou hodnotu pokladny/banky a jako protiúčet použijeme opět spojovací účet 395xxx.

Našli jste odpověď?