Účetní přechod na ABRA Flexi (11/16)

Definování seznamu skladů, naplnění stavu skladových zásob

Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Ceníkové položky již máme založeny, ve Zboží – Seznam skladů – vytvoříme jednotlivé sklady. Nyní musíme vytvořit skladové doklady – příjemky. Vytvoříme je ručně nebo použijeme opět importy z Excelu. Získáme tak stav skladových zásob jak v množství, tak s finanční hodnotou. Příjemky zadáváme do předcházejícího účetního období; spuštění inicializace (Účetnictví – Inicializace následujícího účetního období) zajistí vytvoření skladových karet v novém účetním období.

S ohledem na způsob výpočtu skladových cen musí být počáteční stav skladu v novém účetním období naplněn ještě před prvním použitím skladových položek v dokladech. Je možné následně upřesnit jednotkové ceny a opětovně spustit inicializaci. Měnit skladové množství na již vytvořených dokladech nelze.

Import z Excelu provedeme buď ve modulu Zboží – Skladové karty nebo v modulu Nástroje – Import – Import z Excelu – Skladové karty – Jak importovat skladové karty?

Povinnými položkami jsou:

  • účetní období (v našem případě 2017);

  • ceník (tedy Kód/Zkratka ceníkové skladové položky);

  • sklad (Kód/Zkratka skladu)

Dále doporučujeme použít položky:

  • stav zásob (Kč);

  • stav zásob v MJ

a podle potřeby další hodnoty.

Importem se vytvoří příjemky na sklad s datem vystavení 1.1.2017 (můžeme opravit na 31.12.); z hodnot „Stav zásob v MJ“ a „Stav zásob (v Kč)“ se vypočte průměrná jednotková cena. Příjemky na sklad mají stav dokladu „Nefakturovatelné“. Jako protiúčet použijeme opět spojovací účet 395xxx.

Dostali jste odpověď na svou otázku?