Již jednou jsme se zmínili, že uhrazené zálohy nejsou předpisem pohledávek a že nepodléhají ročnímu přecenění.

Samostatnými interními doklady zaúčtujeme tedy kurzové rozdíly k jednotlivých provedeným platbách. Do poznámky si můžeme zapsat návaznost na číslo dokladu zálohy a provedenou platbu.

Našli jste odpověď?