V každém účetním období, ve kterém jsou zadány doklady, spustíme v Účetnictví nabídku Inicializace následujícího účetního období. Při těchto malých „účetních závěrkách“ budou do počátečních stavů účtů následujícího období přetaženy koncové stavy rozvahových účtů minulého období. Po proběhnutí inicializací se bude objevovat varování „Na účtu 431001 neexistuje nulový zůstatek. Chcete pokračovat v uzávěrce?“- zvolte „Ano“.

V předchozích obdobích je varování bezpředmětné, zajímá nás pouze poslední. Inicializaci provedeme i v tomto posledním roce, aby bylo vygenerováno přecenění pohledávek/závazků.

Poté se vrátíme do volby Účetnictví – Počáteční stavy účtů a zadáme u účtu 431 uživatelskou hodnotu 0,00 Kč.

Dalším krokem je nasazení koncových stavů účtů pomocí interních dokladů. V předchozích již provedených krocích máme správnou hodnotu účtů pohledávek a závazků, dále účtů banky a pokladny a účtů záloh. Zbývá doplnit stavy ostatních účtů.

Postup je jednoduchý – vytvoříme čtyři interní doklady, u kterých pro lepší přehlednost uvedeme do popisu:

  • Aktiva – na záložce Účtování a řádek DPH bude uveden spojovací účet pro hodnotu „základ Dal“;

  • Pasiva – na záložce Účtování a řádek DPH bude uveden spojovací účet pro hodnotu „základ MD“;

  • Výnosy – na záložce Účtování a řádek DPH bude uveden spojovací účet pro hodnotu „základ MD“;

  • Náklady – na záložce Účtování a řádek DPH bude uveden spojovací účet pro hodnotu „základ Dal

Do vytvořených dokladů zadáváme položky doposud nepoužitých účtů, ke každé můžeme i doplnit text. Pokud bylo provedeno přecenění dokladů v cizí měně k poslednímu dni období, nezapomeňme, že kurzové rozdíly jsou zaúčtovány; částku interního dokladu tedy upravíme o již zaúčtovanou hodnotu; stejně postupujeme u účtů DPH, pokud vyly vygenerovány daňové doklady k platbě.

Našli jste odpověď?