Při zadání majetku lze použít dva způsoby.

  1. majetek zadáme do software od počátku jeho existence v organizaci – je ale často spojeno s vytvořením velkého počtu předchozích účetních obdobích; rovněž musíme do software doplnit veškeré události spojené s majetkem (technické zhodnocení apod.) a samozřejmě zkontrolovat;

  2. majetek zadáme v prvním účetním období kompletního použití software; podstatně jednodušší a méně pracný způsob.

Našli jste odpověď?