V této části článku si projdeme způsob tvorby URL adresy Flexi.

Struktura URL má následující podobu:

/c/<identifikátor firmy>/<evidence>/<ID záznamu>.<výstupní formát>

 • <identifikátor firmy>: jednoznačná identifikace firmy

 • <evidence>: typ evidence (adresář, objednávka, faktura, …); Seznam evidencí, do URL uvádějte hodnotu elementu <evidencePath>

 • <ID záznamu>: identifikátor záznamuseznam identifikátorů: Identifikátory záznamů

 • <výstupní formát>: výstupní formát (XML, JSON, …)

Příklady URL:

https://demo.flexibee.eu/c/demo/faktura-vydana/15.xml

demo.flexibee.eu – adresa serveru, v tomto případě našeho cloudu (instance demo)

demo – identifikátor firmy (naleznete pro přihlášení do web. rozhraní v URL)

faktura-vydana – evidence vydaných faktur

15 – identifikátor záznamu (naleznete v XML agendy záznamů - element <id>, případně v aplikaci po přidání sloupce ID)

xml – formát dat

Tato URL adresa nám tedy zobrazí ve formátu XML vydanou fakturu s ID 15 ve firmě „demo“ na adrese demo.flexibee.eu.

https://localhost:5434/c/testovaci/faktura-vydana/15.xml
 • příklad URL adresy pro lokální instalaci

https://93.170.19.14:xxxx/c/testovaci/faktura-vydana/15.xml
 • příklad URL vlastního serveru, nastavení portu je na vašem správci sítě

Pro podrobnější informace o struktuře URL doporučujeme nastudovat naši dokumentaci: Sestavování URL


Pro každou evidenci je také možné získat seznam všech atributů, které evidence obsahuje.

Přehled atributů pro každou evidenci:

/c///properties

Např.: https://demo.flexibee.eu/c/demo/faktura-vydana/properties

Využití mají jako atributy daného záznamu v XML/JSON requestu, např.:

KOD - záznam bude obsahovat kód/zkratku “KOD”

Vysvětlivky ke sloupcům v properties:

* - požadovaná položka (Vnitřní vazby mohou způsobit, že není nutné povinnou položku vyplňovat.)

rw - položka je zapisovatelná

ro - pouze pro čtení

1 - položka je součástí seznamu 'id'

2 - položka je součástí seznamu 'summary'

3 - položka je součástí seznamu 'full'

S - je možné dle položky řadit či filtrovat

Pro každou evidenci je možné si zobrazit seznam podporovaných tiskových sestav (reportů):

/c/<identifikátor firmy>/<evidence>/reports

Např.: https://demo.flexibee.eu/c/demo/faktura-vydana/reports

Export do PDF konkrétního reportu:

/c/firma/faktura-vydana/1.pdf?report-name=dodaciList

 • exportuje do PDF tiskovou sestavu dodacího listu

Pokud máte vytvořené vlastní uživatelské reporty, je možné jej exportovat do PDF obdobně jako standardní reporty.

Export do PDF upraveného uživatelského reportu:

/c/firma/cenik/15.pdf?report-name=stitky

 • exportuje do PDF upravenou tiskovou sestavu se zkratkou “stitky”

Podrobnější informace o tom, jak si pomocí URL zobrazit PDF dané sestavy naleznete v naší dokumentaci: Export do PDF

Pomocí URL se záznamy dají také filtrovat:

/c/<identifikátor firmy>/<evidence>/(<filtr>)

Příklad:

https://demo.flexibee.eu/c/demo/faktura-vydana/(kod begins 'VF')

 • vyfiltruje všechny faktury, u kterých kód začíná na 'FV'

Je samozřejmě možné využívat logické operátory (and, or, not):

Příklad č. 1:

https://demo.flexibee.eu/c/demo/faktura-vydana/(kod begins 'VF' and kod ends '2018')

 • vyfiltruje všechny faktury, u kterých kód začíná na ‘FV’ a končí na ‘P’

Příklad č. 2:

https://demo.flexibee.eu/c/demo/faktura-vydana/(kod begins 'FV' or kod begins 'VF')

 • vyfiltruje všechna faktury, u kterých kód začíná na ‘FV’ nebo na ‘VF’

Pro podrobnější informace o filtrování záznamů doporučujeme nastudovat naši dokumentaci: Filtrování

Úroveň detailu

Kvůli zvýšení rychlosti nejsou standardně zobrazovány všechny údaje, které u záznamu evidujeme. Pomocí URL je tedy možné určovat úroveň detailu.

Úrovně detailu:

Pro více informací o úrovních detailu doporučujeme nastudovat naši dokumentaci: Úrovně detailu

Stránkování

Kvůli zvýšení výkonu webových aplikací se běžně používá systém „stránkování“. Seznam je rozdělen na stránky, které jsou uživateli zobrazeny a on mezi nimi může přepínat.

Parametry stránkování:

 • limit - maximální počet záznamů, implicitně je 20

 • start - kolik záznamů přeskočit, není závislý na limitu

Příklad:

https://demo.flexibee.eu/c/demo/faktura-vydana.xml?limit=25&start=10

 • od 10. záznamu bude zobrazeno 25 záznamů (tedy 10.-35. záznam)

Pro další informace o parametrech stránkování prohlédněte naši dokumentaci: Stránkování

Přehled relací/podevidencí:

Pomocí URL lze také získat informace o záznamech v relacích - doplněním parametru ?relations na konec URL adresy.
Příklad:

https://demo.flexibee.eu/c/demo/faktura-vydana/15.xml?relations=vazby

 • vypíše všechny vazby k faktuře ID 15

Našli jste odpověď?