V tomto článku si ukážeme dva příklady na tvorbu a aktualizaci záznamů pomocí REST API.

Seznam evidencí: https://demo.flexibee.eu/c/demo/evidence-list
Atributy dané evidence: https://demo.flexibee.eu/c/demo/EVIDENCE/properties

 • namísto EVIDENCE uvádějte vždy strojový název dané evidence

 • např.: adresar, faktura-vydana, interni-doklad, objednavka-prijata, faktura-prijata, banka, pokladna, faktura-vydana-polozka, poklad-pohyb-polozka, atd.

Příklad č. 1:

POST https://localhost:5434/c/testovaci/cenik.xml
<?xml version="1.0"?>  
<winstrom version="1.0">
<cenik>
<id>ext:EXTERNI_ID</id>
<kod>KOD</kod>
<nazev>POLOZKA_CENIKU</nazev>
<mj1>code:KS</mj1>
<typSzbDphK>typSzbDph.dphZakl</typSzbDphK>
<typZasobyK>typZasoby.zbozi</typZasobyK
<cenaZakl>500</cenaZakl>
<szbDph>21</szbDph>
</cenik>
</winstrom>

Vytvoří ceníkovou položku s:

 • externím ID "EXTERNI_ID"

 • kódem „KOD“

 • názvem "POLOZKA_CENIKU"

 • měrnou jednotkou KS

 • typem zásoby „Zboží“

 • základní DPH sazbou 21%

 • cenou 500,-

Příklad č. 2:

POST https://localhost:5434/c/testovaci/faktura-vydana.xml
<?xml version="1.0"?> 
<winstrom version="1.0">
<faktura-vydana update="ignore">
<id>ext:EXTERNI_ID</id>
<id>code:FAV01</id>
<nazev>FAKTURA_01</nazev>
<varSym>20183103</varSym>
<stitky>VIP</stitky>
<bankovniUcet>code:UCET01</bankovniUcet>
<typDokl>code:FAKTURA</typDokl>
</faktura-vydana>
</winstrom>

- pokud existuje faktura s kódem „FAV01“, případně s externím ID „EXTERNI_ID“, ignoruje se požadavek na jeho změnu

 • u dokladů je nutné uvádět typ dokladu

Další příklady naleznete v naší dokumentaci: Příklady XML

Našli jste odpověď?