Prověřte Váš certifikát. Neplatný podpis SOAP zprávy znamená, že s certifikátem je něco v nepořádku, např. byl zneplatněn anebo mu skončila platnost. Platnost certifikátu uvidíte v menu Nástroje -> Certifikáty. Pokud by to byl váš případ, vygenerujte si na daňovém portálu certifikát nový certifikát a nastavte jej do Flexi.

Našli jste odpověď?