V modulu Personalistika u daného zaměstnance na záložce Srážky je nutné přidat Nový.

Jako Druh srážky je možné vybrat STRAVNÉ (fixní částka za měsíc), nebo STRAVNÉ VYPOČTENÉ (konstantní částka násobená odpracovanými dny).

STRAVNÉ:

  • částku je potřeba zadat do pole Částka, ta se bude strhávat fixně každý měsíc

STRAVNÉ VYPOČTENÉ:

  • částku je potřeba zadat do pole Procento/konstanta, ta se bude strhávat zaměstnanci za každý odpracovaný den

  • pokud se nám nepočítají odpracované dny v aktualizaci mezd, tak je potřeba zaškrtnout uživatelskou změnu času, zadat počet dní a mzdu přepočítat

Poznámka:

Částka za zaměstnavatele se v rámci mezd negeneruje. Je možné si ji zadat a zaúčtovat interním dokladem.

Našli jste odpověď?