Všechny sbírky
Výukové články
EET
5. Kódy EET a podmínky jejich tisku
5. Kódy EET a podmínky jejich tisku

Co znamenají kódy EET zobrazující se na účtenkách

Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

FIK
Fiskální identifikační kód (FIK) je unikátní kód přidělený každé tržbě evidované v systému elektronické evidence tržeb (EET) v Česku. Přidělují jej servery Finanční správy na základě přijetí datové zprávy o tržbě a podnikatelé jsou povinni jej u každé tržby podléhajících evidenci uvést na účtence, pokud je ve stanovené době přidělen.

FIK, který poplatník získal zaevidováním platby odesláním datové zprávy do systému EET, je povinen vytisknout spolu s dalšími údaji na účtenku. Pokud poplatník FIK nezíská, tj. pokud eviduje ve zjednodušeném režimu nebo odpověď obsahující FIK plátci včas nedorazí, musí na účtenku uvést mnohem delší tzv. podpisový kód poplatníka (PKP).
Příklad FIKu:
b3a09b52-7c87-4014-a496-4c7a53cf9125-03


PKP - tiskne se v případě offline režimu. Dlouhá účtenka, na které nejvíce místa zabírá kód PKP, znamená, že vaše platba nedošla na servery Finanční správy. Jde o Podpisový kód poplatníka, který se na účtenku vytiskne jen tehdy, když pokladna včas nezískala FIK.Pokud je systém přetížený nebo z jiného důvodu pomalý (doba odezvy nad dvě sekundy), může podnikatel vydat účtenku i bez čekání na odpověď serveru finanční správy. Místo kódu FIK, který je jinak základem celého systému, tedy obsahuje účtenka kód PKP. Po obnovení připojení je nutné údaje o tržbě odeslat, a to nejpozději do 48 hodin.

BKP - bezpečností kód poplaníka, tiskne se vždy. Z bezpečnostního kódu poplatníka (BKP) dané úřady zjistí vazbu mezi poplatníkem a jím vydávanou účtenkou. Jeho podoba je určena vyhláškou ministerstva financí.

Dostali jste odpověď na svou otázku?