8. Chyby EET

Nejčastější chyby, se kterými se můžeme setkat.

Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Chyba: The trustAnchors parameter must be non-empty
Popis:
Souběh aktualizace Javy s jiným programem
Řešení: Zastavit Flexi server, odstranit Javu na serveru (odinstalovat a smazat všechny soubory v obou "Program Files"), znovu nainstalovat Javu a spustit Flexi server.

Chyba: Dočasná technická chyba zpracování – odešlete prosím datovou zprávu později.
Popis:
Dočasná technická chyba zpracování na straně centrálního systému
Řešení: opakovat zaslání, v případě dlouhodobého opakovaného neúspěchu kontaktovat ePodporu

Chyba: Kódování XML není platné
Popis:
Kódování je jiné než podporované, tzn. není v kódování UTF-8
Řešení:
Vytiskněte účtenku s PKP a kontaktujte podporu Flexi

Chyba: Datovou zprávu evidované trzby v ověrovacím módu se podařilo zpracovat.
Popis:
Potvrzení o úspěšném zaslání datové zprávy v ověřovacím módu
Řešení:
Pokud jste zaslali datovou zprávu záměrně v ověřovacím módu, je vše v pořádku. Pokud ne, zkontrolujte nastavení EET v nastavení firmy.

Chyba: XML zpráva nevyhověla kontrole XML schématu
Popis:
Není dodrženo XML schéma
Řešení:
Vytiskněte účtenku s PKP a kontaktujte podporu Flexi

Chyba: Neplatný podpis SOAP zprávy
Popis:
Neplatný certifikát
Řešení:
Nahrát nový platný certifikát v menu Nástroje - Certifikáty

Chyba: Neplatný kontrolní bezpečnostní kód poplatníka (BKP)
Popis:
Neplatný kontrolní bezpečnostní kód poplatníka (BKP)
Řešení:
Vytiskněte účtenku s PKP a kontaktujte podporu Flexi

Chyba: DIČ poplatníka má chybnou strukturu
Popis:
Chybně uvedené DIČ poplatníka na faktuře
Řešení:
Opravte DIČ poplatníka na příslušné faktuře, příp. i typu faktury a odešlete datovou zprávu znovu

Chyba: Datová zpráva je příliš velká (více než 12 kB)
Popis:
Datová zpráva překračuje maximální velikost 12 kB
Řešení:
Vytiskněte účtenku s PKP a kontaktujte podporu Flexi

Chyba: Datová zpráva nebyla zpracována kvůli technické chybě nebo chybě dat
Řešení:
opakovat zaslání, v případě dlouhodobého opakovaného neúspěchu kontaktovat ePodporu

Chyba: 767: Neevidovaná provozovna
Popis:
Aktuálně neexistující, zrušená, či přerušená provozovna, uvedená v datové zprávě o tržbě.
Řešení:
Je nutné doplnit správné označení provozovny do nastavení firmy - první provozovna nemá vždy označení 11

Chyba: DIČ poplatníka v datové zprávě se neshoduje s DIČ v certifikát
Popis:
Zpráva je podepsána certifikátem s jiným DIČ, než které je uvedeno v položce DIČ poplatníka (dic_popl). Nastává, když: Poplatník použije svůj certifikát, ale do zprávy uvede jiné DIČ (překlep, ponechá defaultní DIČ, omyl, záměr…) nebo poplatník použije cizí certifikát, ale uvede správně svoje DIČ do zprávy (dic_popl)…
Řešení:
Opravit DIČ na faktuře, popř. v nastavení firmy. Tržba bude započtena k DIČ z certifikátu!

Chyba: Chybný formát DIČ pověřujícího poplatníka
Popis:
DIČ pověřujícího prošlo kritickými kontrolami (dvě písmena a 8-10 číslic), ale nesplňuje další platná pravidla pro korektní DIČ (např. kontrolní součty, obecně platná pravidla pro rodná čísla a DIČ právnických osob)
Řešení:
Opravit DIČ na faktuře, popř. v nastavení firmy.

Chyba: Chybná hodnota PKP
Popis:
Uvedené PKP neodpovídá údajům o tržbě, ze kterých by mělo být vytvořeno.
Nastává, když: je zpráva podepsána jiným certifikátem, než kterým bylo generováno PKP, nebo je chybný algoritmus generování PKP, nebo je PKP generováno z jiných dat, než jsou ve zprávě
Řešení:
Zkontrolujte údaje o tržbě a platnost certifikátu. Pokud vše souhlasí, zavolejte nám na technickou podporu.

Chyba: Datum a čas přijetí tržby je novější, než datum a čas přijetí zprávy
Popis:
Nastává, pokud je časový rozdíl dvě hodiny a více
Řešení:
Zkontrolujte datum a čas přijetí tržby na dokladu

Chyba: Datum a čas přijetí tržby je výrazně v minulosti
Popis:
Aktuálně to znamená před 1.12. 2016 (nebo je datum přijetí tržby starší dvou let)
Řešení:
Zkontrolujte datum a čas přijetí tržby na dokladu

Dostali jste odpověď na svou otázku?