Evidence výroby v systému Flexi se skládá z několika kroků. Jejím základem je kusovník neboli struktura výrobku.

Výrobek se může skládat z jednotlivých položek (materiálu) či z polotovarů (které jsou pro Flexi také výrobkem - mají nastavený kusovník). Polotovary je zapotřebí v první řadě vyrobit zvlášť.

Níže si ukážeme příklad práce s kusovníkem a procesu výroby v ABRA Flexi.

Úvodní kroky

 1. V menu Obchodní partneři – Adresy firem založte dodavatele a odběratele.

 2. V menu Zboží – Seznam skladů vytvořte sklady (např. Sklad výrobků; Sklad polotovarů; Sklad materiálu) a na záložce Správa zaškrtněte příznak Nové zboží automaticky přidat na tento sklad.

 3. Pro lepší přehlednost v ceníku doporučujeme vytvořit stromovou strukturu pro větší přehlednost. Doporučujeme např. dělení na: výrobky, polotovary, materiál. Návod naleznete v sekci stromová struktura ceníku v dokumentaci.

 4. Založte skupiny zboží a materiálu v menu Zboží – Skupiny zboží a materiálu; založte např. 3 skupiny - výrobky, polotovary, materiál. Skupinu použijeme zejména v Mapování skladů.

 5. V menu Zboží – Mapování skladů nadefinuje mapování pro rozpad kusovníku. Návod k nastavení mapování skladů naleznete zde. Pokud máte více středisek, můžete namapovat sklad pro konkrétní středisko.

 6. Nyní zbývá v ceníku nadefinovat výrobek jako takový. V našem případě se bude jednat o horské kolo.

Ceník

Do ceníku zadejte následující (ostatní údaje jsou ve Vaší režii):

Evidence materiálu

 • Rám: pole Skupina zboží = Materiál, Nákupní cena = 3500 Kč;

 • Řídítka: pole Skupina zboží = Materiál, Nákupní cena = 2000 Kč;

 • Přehazovačka: pole Skupina zboží = Materiál, Nákupní cena = 1200 Kč;

 • Převodník - pole Skupina zboží = Materiál), Nákupní cena = 600 Kč;

 • Dráty - pole Skupina zboží = Materiál, Nákupní cena = 20 Kč;

 • Ráfek - pole Skupina zboží = Materiál, Nákupní cena = 150 Kč.

Evidence polotovarů

 • Zadní kolo: Skupina zboží = Polotovar;

 • Přední kolo: Skupina zboží = Polotovar;

Evidence výrobků

 • Horské kolo: Skupina zboží (Výrobek).

Jednotlivé položky nyní roztřiďte do stromu ceníku a nastavte mapování skladů. V něm založte 3 záznamy - každý pro jednu skupinu zboží a sklad. Např. tedy Skupina zboží - Materiál; Předvybíraný sklad - Materiál (apod.).

Pokud máte výše zmíněné nastaveno, můžeme přejít k nastavení kusovníku.

Kusovník

U jednotlivých polotovarů a výrobků je zapotřebí vyplnit kusovník. Slouží k nastavení komponent, z nichž se bude daný výrobek skládat (v našem případě horské kolo). Nastavení kusovníku není závislé na skladu. Přistoupíte k němu přes menu Zboží – Ceník – záložka Kusovník.

Založení polotovarů

 1. V Ceníku založte polotovary „Přední kolo“ a "Zadní kolo".

 2. Přistupte do záložky Kusovník a pomocí tlačítka Založit založte kořen.

 3. Klikněte na kořen a postupně přidávejte jednotlivé položky (materiál), ze kterého se bude polotovar skládat. V našem případě se jak u předního, tak zadního kola jedná o: Ráfek 1x; Dráty 32x; Střed 1x.

Založení výrobku

 1. V Ceníku založte výrobek "Horské kolo".

 2. Přistupte do záložky Kusovník a pomocí tlačítka Založit založte kořen.

 3. Klikněte na kořen a postupně přidávejte jednotlivé položky (materiál), ze kterého se bude výrobek skládat. V našem případě se jak u předního, tak zadního kola jedná o: Rám 1x; Řídítka 1x; Přehazovačka 1x; Převodník 1x; Přední kolo 1x; Zadní kolo 1x.

Typy skladových dokladů

Založte dva typy skladových dokladů po vzoru níže.

Výroba výdej

Stěžejní je zde pouze nastavení typu pohybu, ostatní údaje jsou ve Vaší režii.

Výroba příjem

Stěžejní je zde nastavení typu pohybu, upřesnění typu pohybu - Příjem výrobku (zajišťuje následné vyskladnění materiálu, který je nastaven v kusovníku výrobku) a typ dokladu výroby - uveďte předešlý typ Výroba výdej.

Přijaté objednávky

Firmy od vás objednávají výrobky, např. 50 horských kol.

Přistupte do menu Prodej – Přijaté objednávky. Založte objednávku od příslušného odběratele na 50 horských kol.

Nad právě založenou přijatou objednávkou použijte službu Vytvořit vydanou objednávku. To zajistí vytvoření vydané objednávky na 50ks horských kol.

Vydané objednávky

V první řadě je zapotřebí založit typ vydané objednávky - např. Příkaz do výroby. V jeho nastavení uveďte Typ příjemky - Výroba příjem.

Nad právě vytvořenou vydanou objednávkou změňte typ dokladu na Příkaz do výroby a použijte službu Vytvořit objednávku pro výrobu. To zajistí objednání veškerého potřebného materiálu (tedy i toho, který je potřeba na výrobu polotovarů).

Přijmutí výrobku a polotovarů na sklad (výroba)

Nejprve je zapotřebí vyrobit polotovary. V našem případě se jedná o Přední kolo a Zadní kolo. Vytvoříme tedy příjemku s typem dokladu Výroba - příjem a vložíme 50ks obou polotovarů.

Automaticky dojde k vytvoření výdejky příslušného materiálu - středů, ráfků a drátů.

Pakliže máme vyrobené polotovary, můžeme přejít zpět do původní vydané objednávky. Tedy té na 50ks horských kol. Ve službách nad touto objednávkou zvolte možnost Vytvořit příjemku.

S uložením této příjemky bude na sklad přijmuto 50ks horských kol. To zajistí vyskladnění veškerého materiálu uvedeného v jeho kusovníku. Výdejka materiálu se vytvoří opět automaticky.

Pokud však nemáme dostatek materiálu na skladě určeném v mapování skladů, zobrazí se chybové hlášení s detailním popisem, kolik materiálu na jakém skladě chybí.

Pokud máme příslušné výrobky naskladněny (vyrobeny), můžeme se vrátit k přijaté objednávce a provést její realizaci.

Nad přijatou objednávkou použijte jednu z požadovaných služeb - buďto Vytvořit fakturu nebo Vytvořit výdejku.

Našli jste odpověď?